Tüneller

 

Sodyum bentonit esaslı jeosentetik bariyerler ile tünellerde su yalıtımı (GBR-C VOLTEX® Sistemleri)

 

CETCO aşağıdaki tünel tipleri için yalıtım çözümleri sunmaktadır:

 • Delme-Geçme Tüneller
 • Açma-Kapama Tüneller
 • Gömülü çatılar

Dünyanın her yerinde bentonit esaslı jeosentetik bariyerler kullanılarak su yalıtımı yapılmış olan çok sayıda tünel bulunmaktadır.

 

Uygulama kolaylığı, ateşe dayanıklılık ve çok düşük geçirgenlik özellikleri sayesinde jeosentetikler, geleneksel PVC su yalıtım ürünlerinin yerini almıştır.

 

VOLTEX CRDS ile su yalıtımı yapılan bir aç-kapa tünel

 

CETCO, standart jeosentetik kil örtü ürününe (VOLTEX) yüksek yoğunluklu bir polietilen film tabaka lamine ederek VOLTEX DS ürününü oluşturmuştur. VOLTEX DS, çift katlı bir su yalıtımı sunarak su geçişine karşı ikincil bir koruma sağlar. Bu yüzden bentonit esaslı jeosentetik bariyerler tünel yalıtımı için mevcut malzemelere göre hem daha ekonomik hem de teknik açıdan daha uygun ürünlerdir.

 

GBR-C(VOLTEX)'lerin tünellerdeki özellikleri:

 • Çift katlı su bariyeri; su ile temas ettiğinde aktif hale gelen bentonit sayesinde su yalıtımı ve polietilen film takviyesi ile sağlanan pasif su yalıtımı
 • Fiziksel olarak yüzey boyunca tamamen birleşik su yalıtım bariyeri
 • Her türlü yüzeye uyarlanabilen sağlam ve esnek su yalıtımı
 • Sodyum bentonit; milyonlarca yıldır doğada var olmanın getirdiği yüksek dayanıklılık 
 • Piyasadaki ürünler arasında, herhangi bir yapıştırıcı kullanılmaksızın yüzeye kendiliğinden yapışkan tek su yalıtımı ürünüdür. Herhangi bir kaynak işlemi gerektirmez ve kendiliğinden sızdırmazlık sağlar. Kendi kendini onarabilen tek su yalıtım malzemesidir ve bu sayede çivi ile uygulanabilir. 
 • Çok düşük geçirgenlik (K = 1x10-11 m/s)
 • Uygulama kolaylığı
 • Tesisat geçişlerinde su tutucu WATERSTOP-RX ve bentonit harcı kullanılarak sonlandırmalarda kolaylık

 

VOLTEX ile su yalıtımı yapılmış delme-geçme tünel

 

VOLTEX ana diyafram duvarlarına ve temele uygulanarak yeraltı yapılarında su yalıtımı sağlanır.

 

Bir alt geçit temel döşemesinde VOLTEX ile su yalıtımı.

Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement