Solidifikasyon ve Stabilizasyon (yerinde uygulama)

 

Solidifikasyon ve stabilizasyon nedir?

“Solidifikasyon ve stabilizasyon ajanları, kirletici maddelerin giderilmesi ve kontamine malzemelerin sıvıda özütlenmesinin azaltılması için birinci derece iyileştirme yöntemi sağlar.”

 

CETCO'nun sağladıkları:

 

SORBOND®

 • Solidifikasyon ve stabilizasyon için
 • veya yerinde ya da başka yerde uygulamalar için mineral bazlı ajan
 • Organik ve inorganik kirletici maddelerde etkili

QUIK-SOLID®

 • Yüksek performanslı süper emici polimerler
 • başka yerde uygulamalar için
 • Organik kirletici maddeler içeren
 • zemin ve sedimanlar için özel karışımlar

Solidifikasyon ve Stabilizasyon (yerinde uygulama)

 

SORBOND'un özellikleri ve avantajları:

 • Cıva, çink ve kadmiyum dahil olmak üzere ağır metalleri katılaştırır ve stabilize eder.
 • Emme ilişkisi 9:1 (ağırlıkça su)
 • S/E ajanlarına kıyasla daha güvenli ve etkili
 • Uçucu küller, çimento klinker tozu gibi gelenekseller
 • Sıkıştırmaya karşı yüksek dirençli özel karışımlar
 • DNAPL ve NAPL organik kirletici maddeler içeren
 • zemin ve sedimanlar için özel karışımlar
 • Bulunduğu yerin koşullarına özel karışımlar

SORBOND tatbiki:

Yarı katı maddeler, drenaj çamurları ve diğer iyileştirme işlemleri eklendiğinde, SORBOND® etkili bir biçimde bu maddeyi katılaştırırken varsa ağır metallari ve organik kompozitleri stabilize ederek çıkarılıp atık deposuna aktarılmasını sağlar.

 

QUIK-SOLID'in özellikleri ve avantajları:

 • Ağırlığının 350 katı emiş kapasitesine sahip yüksek performanslı "ex-situ" solidifikasyon ajanı
 • Minimum hacimle genleşme (%1'in altında)
 • Nakliye ve depolama maliyetinde belirgin azalma
 • Uygulama kolaylığı; minimum karıştırma
 • Katılar PaintFilter Testinden (EPA 9095) geçer

QUIK-SOLID uygulaması:

QUIK-SOLID eklendiğinde, granül polimer, düşük radyoaktiviteli çamur, atık sular ve aşırı sıvı ile kirlenmiş zeminleri hızlıca emer ve yüksek miktarda sulu solüsyonu sızdırmamayı sağlar.

 

Başa dön

 

Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement