İyileştirme Bariyerleri

 

İyileştirme Bariyer Çeşitleri:

 • Su geçirmez Bariyerler /Filmler
 • Düşük geçirgenlikli yapısal olmayan duvarlar
 • Geçirgen Reaktif Bariyerler 

Su geçirmez bariyer / film nedir?

“yüzey suyu ve yeraltı suyu ile temastan kaynaklanan tehlikeli atıkları izole etmek amacıyla yüzey altında iyileştirme bariyeri”

 

CETCO'nun sağladıkları:

 • BENTOMAT® Geosynthetic Clay Liner (GCL)

BENTOMAT®'ın özellikleri ve avantajları:

 • Yüksek dirençli geotekstillerle üretilen düşük geçirgenlikli sodyum bentonit tabakadan oluşan yüksek performansı geokompozitler
 • Bentonitin düşük geçirgenliği ve yüksek genleşme kapasitesi etkili bir dolgu sağlar
 • Dik yamaçlarda gereken iç kesme direnci sağlanır.

Kurulum:

 • Tek kapatıcılı eklemler ile büyük rulolar halinde üretilmiştir.
 • Kurulum kolaylığı düşük maliyetli su yalıtımı sağlar.

Çamur duvar nedir? 

“Yeraltı suyunun hapsedilmesini sağlamak için kullanılan yapısal olmayan dikey bariyer”

 • Kirli yeraltı suyu içerir
 • Kazılan malzemelerin kontamine olsalar bile yeniden kullanılmaları
 • Katkı maddeleri ile kontrol altına alınabilen geçirgenlik

CETCO'nun sağladıkları:

 • Bentonita API PREMIUM GEL®
 • Projenin gelişimini sağlamak için çalışma yerinde teknik destek ve yardım

PREMIUM GEL'in özellikleri ve avantajları:

 • Bentonita API PREMIUM GEL, standart bentonitlere kıyasla
 • daha yüksek performans sağlamak ve 
 • daha düşük maliyetle daha iyi çalışmak üzere tasarlanmıştır. 
 • Yüksek kalite sodyum bentonit düzgün çalışma içindir.

Geçirgen Reaktif Bariyer nedir?

“Geçirgen reaktif bariyerler vinç kolu yönüne dik olarak kurulur. Geçirgen reaktif bariyerden geçen kirletici maddeler, reaktif malzeme tarafından konsantre bir biçimde ayrıştırılır veya durdurulur”

 

 

CETCO'nun sağladıkları:

 • ORGANOCLAY®
 • ORGANOCLAY® MRM

ORGANOCLAY'in özellikleri ve avantajları:

 • ORGANOCLAY toprak suyundaki kirletici maddeleri etkili biçimde yok eder.
 • ORGANOCLAY MRM etkili biçimde cıva (Hg) ve arseniği (As) yok eder.

Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement