İyileştirme Teknolojileri

 

Buhar bariyeri nedir?  

“Yeraltı buharının girmesini engellemek üzere binaların altına kurulan buhar geçirmez membrandır". Buhar bariyerleri sıklıkla eski sanayi bölgelerinin yeniden yapılanmasında, depolama alanlarında ve zemin kontaminasyonunun hafifletilmesinin gerektiği diğer bölgelerde kullanılır.”

 

CETCO'nun sağladıkları:

 • LIQUID BOOT® Buhar Bariyeri
 • LIQUID BOOT® GeoVent Buhar Tahliyesi

LIQUID BOOT Özellikleri ve Avantajları

 • 5,5 milyon metre kare ile 30 yıllık geçmiş
 • Kapsamlı kimyasal dayanım testleri
 • Difüzyon testleri
 • Kompozisyon: kauçuk / asfalt
 • Kuru alınlık: 1,5 mm
 • Sistem Bileşenleri: Geotekstil Baz
 • Membran Tasarım
 • Koruyucu Katman
 • Onaylı Aplikatörler
 • Kalite Güvence

Geçiş Elemanlarında LIQUID BOOT Kurulumu:

 • LIQUID BOOT doğrudan spreylenebilir veya LIQUID BOOT Trowel Grade spatula ile tatbik edilebilir.

Kazık Başlıkları ve Beton Yapılarda LIQUID BOOT Kurulumu:

 • LIQUID BOOT kolaylıkla kazık başlıklarına, beton yapılara ve düzensiz dik yüzeylere yapışır.

LIQUID BOOT'UN Zemin Yerleşimine yanıtı:

 • LIQUID BOOT sistemi betona yapışma gücü = 48 KPa

LIQUID BOOT Buhar Bariyerlerinin Kalite Güvence Yöntemleri:

 • Görsel İnceleme mm olarak Kalınlık Duman Testi

LIQUID BOOT GeoVent Gaz Tahliye Sistemi Özellikleri ve Avantajları

 

Kazısız tahliye sistemi; doğrudan zemine kurulur, kazı gerekliliğini ortadan kaldırır, buhar bariyeri ile birlikte tesis edilerek en etkili biçimde biriken gazın tahliyesini sağlar. Daha yükseğe kurulduğunda, temellerin altında biriken su ile dolacağından dolayı duyarlılığı azalır.

 

Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement