Bentonit esaslı jeokompozitlerin uygulama alanları: 

 

DEPO ALANLARININ KAPATILMASI (LANDFILL)

 • Sızdırmazlık için sıkıştırılmış kil veya jeomembran uygulamalarının yerini tutar.
 • Donma/çözülme ve ıslanma/kuruma çevrimlerinde yüksek dayanıklılık gösterir.
 • Şevlerde stabilite karakteristikleri.
 • Farklı oturma karakteristikleri.
 • Olumsuz hava ve saha koşullarında bile kolay uygulanabilirlik.
 • Olası zedelenmeler karşısında kendi kendini onarabilme.
 • Herhangi bir kaynak işlemi gerektirmez.

Sagunto depolama alanın kapatılması 

 

 

DEPOLAMA ALANLARINA AİT KANALLARIN SIZDIRMAZLIĞI

 • Sızdırmazlık için sıkıştırılmış kil veya jeomembran uygulamalarının yerini tutar.
 • Şevlerde stabilite karakteristikleri.
 • Olası zedelenmeler karşısında kendi kendini onarabilme.
 • Kompozit katmanlar arasında jeomembran etkisi.

Rinza Zaragoza Depolama Alanı

 

 

KONTAMİNE ATIK DEPOLAMA ALANLARI

 • Kontamine arazilerin kapsüllenmesinde sıkıştırılmış kil veya jeomembran uygulamalarının yerini tutar.
 • Donma/çözülme ve ıslanma/kuruma çevrimlerinde yüksek dayanıklılık gösterir.
 • Şevlerde stabilite karakteristikleri.
 • Farklı oturma karakteristikleri
 • Olumsuz hava ve saha koşullarında bile kolay uygulanabilirlik.
 • Olası zedelenmeler karşısında kendi kendini onarabilme.
 • Herhagi bir kaynak işlemi gerektirmez.

 

 

 

SU DEPOLARI VE GÖLETLER

 • Gölet, göl, lagün, kanal, sulama sistemleri ve sulak alanların yalıtılmasında sıkıştırılmış kil veya jeomembran uygulamalarının yerini tutar.
 • Doğal bir su yalıtım malzemesidir.
 • Olumsuz hava ve saha koşullarında bile kolay uygulanabilirlik.
 • Olası zedelenmeler karşısında kendi kendini onarabilme.
 • Herhagi bir kaynak işlemi gerektirmez.
 • Şevlerde stabilite karakteristikleri.

 

Çöl Pınarı Yapay Gölü

 

 

İKİNCİL GÜVENLİK BARİYERİ

 • Tarım ve çiftçilik işletmelerinde ikincil bir güvenlik bariyeri olarak kullanılan sıkıştırılmış kil veya jeomembran uygulamalarının yerini tutar.
 • Detay çalışmalarında ve tesisat geçişlerinde bentonit macunu ile kolayca sonlandırılır.
 • Katot ışınlı koruma sistemleri ile uyumludur.
 • Olumsuz hava ve saha koşullarında bile kolay uygulanabilirlik.
 • Olası zedelenmeler karşısında kendi kendini onarabilme.
 • Herhagi bir kaynak işlemi gerektirmez.

 

 

 

MADENLERDE SIZDIRMAZLIK UYGULAMALARI

 • Katı ve sıvı balsalarında sıkıştırılmış kil veya jeomembran uygulamalarının yerini tutar.
 • Olumsuz hava ve saha koşullarında bile kolay uygulanabilirlik.
 • Olası zedelenmeler karşısında kendi kendini onarabilme.
 • Şevlerde stabilite karakteristikleri.
 • Farklı oturtma karakteristikleri.

 

AVE Alhama de Aragón

 

KAMU UYGULAMALARI / TREN, HIZLI TREN / ÇİFT YÖNLÜ YOLLAR / KARAYOLLARI

 • Doğrusal inşaat çalışmalarının iyileştirilmesi, kazı derinliğinde su yalıtımı sağlanması.
 • Kazılan zeminin yüksek içerikli çözünmüş tuz ve genleşen malzemelerle stabilize edilmesi ile farklı oturmaların ortadan kaldırılması.
 • Oluşturulan arazi kapsüllenirken platform merkezindeki deformasyonların önlenmesi (kil veya grout dolgu).
 • Yeraltı kazılarında arazi düzenlemesi sırasında karşılaşılabilecek yeraltı suyunun önünün kesilmesi.   
 • Olumsuz hava ve saha koşullarında bile kolay uygulanabilirlik.
 • Olası zedelenmeler karşısında kendi kendini onarabilme.
 • Herhagi bir kaynak işlemi gerektirmez.
Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement