Jeogridler

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI

 


Geomalla PET

 

CETCOGRID, UV radyasyonundan, mikroorganizmalardan ve çevre saldırılarından korunmak için PVC ile kaplanmış yüksek elastisite modüllüne sahip polyester iplerden oluşan ağ yapısına sahip bir jeogriddir.

 

Jeogridler yapıları ve üretimleri açısından aşağıdaki özelliklere sahiptirler:

 • Kısa vadeli kopmalarda yüksek çekme dayanımı: 15 kN/m ile 1.000 kN/m arası.
 • Ürün 3,9 m'lik rulolar halinde tedarik edilmektedir, bu sayede uygulamada çabukluk kazandırarak bindirmelerden kaynaklanan malzeme kaybı minimum düzeye indirilir.
 • Kısa vadede düşük deformasyon.
 • Yapısı sayesinde her türlü zemin ile optimum etkileşim.
 • Mükemmel akış dayanıklılığı.
 • Hızlı ve kolay uygulanabilirlik.
 • Örgü ve ağ arasında kopmanın engellenmesi için yüksek dirençli bağlantı.

UYGULAMALAR

 

1. DESTEKLİ DUVARLAR

Yüksek elastisite modülüne sahip polyester jeogrid tipi jeosentetik materyaller ile yatay olarak sıkıştırılarak güçlendirilmiş yapay dolgulardır.

 

Jeogridlerin açılması sayesinde ön cephede bitki örtüsü oluşturmak mümkündür. Ön cephe, erozyon kontrolü için kalın bir ağ tabakası ile korunmalıdır. Jeogrid ile güçlendirilmiş doğal toprak dolgu yapısında, jeogrid ile temas eden yüzeylerde uygun bir drenaj sistemi teşkil edilmelidir.

 

Başlıca uygulama alanları:

 • Kamu çalışmaları: yollar, tren yolları vb.
 • İnşaat: Konutlar, otoparklar, büyük ticari yapılar, endüstriyel poligonlar, spor alanları vb.

Jeogrid kullanımının sağladıkları:

 • Aşırı kamulaştırmanın önlenmesi
 • Yol genişletme imkanı
 • Köprü barajlarında kanat takviyeleri
 • Farklı yükseklikte, birbirine çok yakın iki yol düzlemi oluşturabilme
 • Arazilerin genişletilmesi.

AVANTAJLARI

 • İnşaat açısından en ekonomik istinat yapısı sistemdir.
 • Herhanbi bir temel inşaatı gerektirmez, uygun taşıma kapasitesine sahip doğal arazi üzerine doğrudan uygulanabilir.
 • Düzensiz topografik görünümü yumuşatan, arazi deformasyonlarına uyarlanabilir esnek bir sistemdir.
 • Suyun önden çıkışını sağlayan geçirgen dış cephe kaplaması.
 • Kolay ve hızlı uygulanabilir.
 • Araziye ek bir yük getirmez.

Jeogrid ile inşa edilen istinat yapılarının yüzeyi iki türlü olmaktadır:

 

Bitki Örtüsu ile Kaplama

 

Optimum bir yüzey elde edilebilmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

 • Cephe için iyi kalitede bitkisel toprak temin edilmesi
 • Bölgenin ihtiyaçlarına uygun bir sulama sistemi tertip edilmesi.
 • Bölge bitki örtüsüne uygun tohum kullanılması.
 • Cephe duvarının su tutmaması için yamaç eğimi 80º'yi geçmemelidir.

 

 

              Segovia Seti– Müşteri: MESTOLAYA                                                    Málaga Seti- Müşteri: ICESA

 

 

 

 

 

                    Coleriane Seti. Birleşik Krallık                                                    Leicester Seti. Birleşik Krallık

 

Beton bloklar

 

Setin cephesine farklı renk ve biçimlerde prefabrik beton parçaları yerleştirilebilmektedir. Bu sayede pratik dikey duvarlar elde edilebilmektedir.

 

 

                 Glasgow Seti. Birleşik Krallık                                                      RESSA 3.0 Analiz programı

 

 

 

2.- İNŞAAT İŞLERİ


A-ÇÖKME SORUNLARINI ÇÖZME AMAÇLI GÜÇLENDİRMELER

Zemin alt katmanlarında bulunan boşluklardan ötürü zeminin çökmesini önlemek için CETCOGRID jeogridleri ile güçlendirme sistemlerinin inşa edilmesi son derece ve hızlı kolaydır. 
 

 

Kesit
 


B-YUMUŞAK ZEMİN DESTEKLERİ

Düzlemsel inşaat çalışmaları sırasında bentlerin destek tabanının taşıma kapasitesini iyileştirmek için CETCOGRID jeogridleri ile güçlendirme sistemleri inşa edilebilmektedir.

 

 


Analiz programlarından bir kesit

 

 

C.- ÇATLAK DESTEĞİ

CETOCGRID jeogrid güçlendirme sistemleri ile çatlaklar önlenbilmektedir; Çalışma öncesinde bir astar sulaması yapılmalıdır. Uygulamayı kolaylaştırmak ve malzemenin kırışmasını önlemek için örgülü bir jeotekstil yada termofiks uygulanabilir.

 

Uygulama

 

3.- DEPOLAMA ALANLARI VE KANALLAR

Depolama alanlarının inşaası sırasında, ister yeni ister kapatılmış bir alan olsun, iş makinelerinin hareketinden, depolama alanının geometrik (uzunluk ve eğim) ve geoteknik (kohezyon, iç sürtünme açısı ve hacim) özelliklerinden dolayı sürtünme ve kayma meydana gelebilmektedir. Kaymaların önlenmesi için farklı jeosentetik katmanları üzerine jeogrid ile takviye yapılması gerekmektedir.


Bu işlevdeki amaç, dengeyi bozan kuvveti bertaraf etmek, ağırlığın yatay bileşeni ve dengeleyici güç arasındaki farkı gidermek, diğer bir deyişle toprak ve jeosentetikler arasında oluşan sürtünme kuvvetini dengelemektir.

Sellado Vertedero de Almadén (Ciudad Real) - Cliente ENUSA

Kapatılmış Depolama Alanı Almadén (Ciudad Real) Müşteri: ENUSA

EDAR 'da uygulama Palomares del Campo (Cuenca)Müşteri: ISOLUX CORSAN

 

Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement