CETCO Iberia Jeosentetik Ürünleri

 

 

CETCO Iberia inşaat ve çevre uygulamalarında kullanılan çeşitli jeosentetik ürünlerin üretimini ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir.

 

Bu uygulamalardan başlıcaları; kentsel atıkların depolama alanlarının ve tehlikeli endüstriyel atıkların depolama alanlarının yalıtımı ve bunlara ek olarak klasik su yalıtımı (göletler, barajlar, akarsu yatakları vb.), drenaj uygulamaları, zemin güçlendirme ve takviye uygulamalarıdır.

 

AENA, Teşvik Bakanlığı, ADIF gibi kuruluşlar ürünlerimizin kalitesini güvence altına almaktadır.

 

Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement