Belgelendirmeler ve Üretim Kontrolleri

 

CETCO Iberia ve Cetco Iberia Müteahhitlik Hizmetleri şirketleri aşağıdaki standartlar doğrultusunda Entegre Yönetim Sistemi'ne sahiptir:

 • UNE EN ISO 9001 Kalite Yönetimi
 • UNE EN ISO 14001 Çevre Yönetimi
 • OHSAS18001 İş Güvenliği ve İş Sağlığı Yönetimi

 

CETCO bentonit esaslı jeosentetik bariyerler, Bentomat ve Voltex, CE belgesine sahip olmanın yanı sıra farklı uygulamalar için hazırlanmış ilgili resmi standartlara da uygundur:

 • UNE EN 13491. Jeosentetik Bariyerler. Tünel inşaatlarında ve yeraltı çalışmalarında sıvılara karşı su yalıtım membranı olarak kullanma şartları.
 • UNE EN 13492. Jeosentetik Bariyerler. Sıvı atıklar için depolama alanları, transfer istasyonları veya ikincil depolama muhafazaları oluşturma şartları.
 • UNE EN 13493. Jeosentetik Bariyerler. Katı atıkların saklanması ve depolama alanlarında kullanılmasına ilişkin gerekler.
 • UNE EN 13361. Jeosentetik Bariyerler. Rezervuarlar ve barajların yapımında kullanım için gerekli şartlar.
 • UNE EN 13362. Jeosentetik Bariyerler. Kanal yapımında kullanım için gerekli şartlar.
 • UNE EN 15382. Jeosentetik Bariyerler. Nakliye altyapılarında kullanım için gereken özellikler.

Bu entegre sistemler sayesinde, bir yandan müşterilerimizin tüm taleplerini sürekli iyileştirirken, çevre etkisi, iş güvenliği ile iş sağlığı koşulları doğrultusunda, etkili ve düzgün bir üretim ve tedarik sistemine dayanan CETCO Politikasının yerine getirilmesini garanti ederiz.

 
Hem ilgili standartların sağlanması ve hem de CETCO'nun kendi üretim kalitesinin ve beklentilerinin sağlanması, üretimde ve üretim öncesinde bir dizi testlerin yapıldığı kapsamlı bir Bentonit Esaslı Jeosentetik Bariyer (Bentomat ve Voltex) kalite kontrolünü beraberinde getirir. Hem Avrupa standartları hem de kendi iç denetimlerimiz gereğince bu testler şunlardan oluşmaktadır:

 • Akışkanlık ve geçirgenlik, ASTM D 5887
 • X ışını kırınımında montmorillonit içeriği
 • Bentonit ile filtreleme kaybı, ASTM D 5891
 • Bentonit şişme indeksi, ASTM D 5890
 • Bentonit su emme oranı, ASTM E 946
 • İyonik değişim kapasitesi, Metilen Mavisi Deneyi
 • Yüzey bütünlüğü ile bentonit kütlesi, EN 14196
 • Nem içeriği, ISO 11465
 • Çekme ve uzama direnci, EN ISO 10319
 • Soyulma mukavemeti, ASTM D 6496
 • Delinme mukavemeti (CBR), EN ISO 12236
 • Kalınlık, EN ISO 9863-1
 • Kimyasal uyumluluk testleri
 • Jeotekstillerin fiziksel özellikleri, birim alan başına kütle ve çekme dayanımı
 • Sondaj sıvıları için reoloji testleri

Entegre Yönetim Sistemi ürünlerin izlenebilirliğini sağlar ve böylece yeterli şartları sağlayamayan tüm malzemeler kullanımdan geri çekilir.

 

 

 

 

 

      UNE EN ISO 9001 Kalite Yönetimi

     UNE EN ISO 14001 Çevre Yönetimi

Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement