Sualtı Yalıtım

 

Sualtı yalıtım nedir?  

"Temiz bir malzemeden levha ile su altınta yapılacak yalıtım, açık sularda kontamine sedimanların yalıtılması için potansiyel açıdan etkili olan bir iyileştirme seçeneği olabilir."

 

CETCO'nun sağladıkları:

 • REACTIVE CORE MAT® Geçirgen tabakalar için
 • TRITON® MARINE MATRESSES Geçirgen tabakalar için
 • BENTOMAT® Geçirgen tabakalar için, düşük geçirgenlikli sodyum bentonit bazlı
 • ORGANOCLAY® reaktif tabaka olarak kütle halinde
 • VOLCLAY® düşük geçirgenlikli tabaka olarak kütle halinde
 • BENTONITA daha derinlere yerleştirilmeyi sağlayan tabletler halinde

REACTIVE CORE MAT'in özellikleri ve avantajları

 • Sediman Dolgu Malzemesi
 • Su içinde çözülen kirletici maddelerin aktarımını azaltır
 • Emiş kapasitesine göre tabakanın kalınlığını azaltır
 • Belirgin kitlenin/ kaplama alanının konumlandırılması
 • Seçkili reaktif malzeme ile doğrulanabilir sediman kaplama
 • Organik ve inorganik kirletici maddeler için yenilikçi reaktif bariyerler ve toprak ve su altı dolgu uygulamaları
 • Kalın bir kum katmanına eşdeğer kirletici madde yalıtımı sağlar.

REACTIVE CORE MAT 'te kullanılan malzeme çeşitleri:

 • ORGANOCLAY az çözülür organik maddeler için
 • Çözülür organik madde ve bazı metaller için aktif karbon
 • Ağır metaller için apatit
 • ORGANOCLAY MRM Cıva ve Arsenik için
 • Kum
 • Yukarıdakilerin kombinasyonu

REACTIVE CORE MAT Kurulumu:

 • Dubalar
 • Kıyıdan
 • Gabyon örtü

Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement