İyileştirme Ürünleri

 

Teknolojinin Temek Direkleri

 

Çevre iyileştirme için CETCO ürünlerinin esası:

 • Bentonit
 • Organoclay Materyal Emici Madde
 • Polimerler

 Bentonit nedir?

%50'den fazla (volkanik orijinli) montmorillonit içeren tortu mineraldir.

 

Bentonitin özelliği nedir?

 • Kimyasal bileşimi oldukça higroskopik olup genleşmeye müsait ve düşük geçirgenlikli bir kil oluşturur. 
 • Yüksek genleşme kapasitesi bentonitin delikleri kapatarak kirletici maddelerin girişini önlemesini sağlar. 
 • Düşük geçirgenlik ise suyun ve kirletici maddelerin girişini aza indirger.
 • Bentonit çamuru yoğundur ve siper ve çukurların çökmesini önler. Bentonitin kimyasal modifiye edilmesiyle üretilen emici maddedir.

ORGANOCLAY'in özelliği nedir?

 • ORGANOCLAY ayrıştırma mekanizması ile organik kirletici maddeleri sudan ayırıp yok eder. 
 • Kirletici maddeler ORGANOCLAY ile geri dönülmez şekilde temizlenir. 
 • ORGANOCLAY'in etkililiği yüksektir: ağırlığının %60'ı kadar emme kapasitesine sahiptir.
 • Su içerisinde granül formunu koruyarak filtre olarak çalışır. 
 • Düşük çözülürlüklü ve yüksek moleküler ağırlıklı kompozitlerde çok etkilidir; PAH, yağ ve gres, BTEX, PCB.

 ORGANOCLAY nedir?

Bentonitin kimyasal modifiye edilmesiyle üretilen emici maddedir.

 

Organoclay nasıl üretilir?

Sodyum katyonları ve bentonit kalsiyum bir organik molekül ile (kuaterner amin) yer değiştirir.

Elde edilen Organoclay organik molekülleri çeker ve ideal filtreleme yaparak sudan geri püskürtür.

 

Uygulamalar:

 • Pompalama ve arıtma sistemlerinde yüksek etkinlikli filtreleme aracı. 
 • Kontamine yeraltı suları için geçirgen reaktif bariyerler
 • Kütle veya geokompozit şeklinde kaplama reaktifi bileşeni
 • Diyafram duvarlarında koadjuvan yerinde veya başka yerde solidifikasyon ve stabilizasyon

 ¿Qué es ORGANOCLAY MRM?

 • Cıva ve arseniğin giderimini sağlayan yeni ORGANOCLAY® formülü.
 • Petrol ve gres ile birlikte üreyen arsenik ve civanın giderimi amacıyla petrol endüstrisi için geliştirilmiştir. 
 • Petrol ile daha az kirlenmeye maruz kalır ve civaya göre daha fazla emme kapasitesine sahiptir. 

Partiküllerin Ebatı

Daha ince veya daha kalın seçenekleri ile 18 x 50 ağ

~ 0.75 g/ml veya 46.5 lb/ft3
Gözeneklilik

> 0.40

Hidrolik iletkenlik

> 1 x 10-3 cm/san
 

Civanın giderilmesi için seçenekler:

 • Granül aktif karbon
 • Kükürtle emdirilmiş aktif karbon
 • İyo değişim resini 
 • Forager sünger
 • Thiol-SAMM

Yapılan testler ORGANOCLAY® MRM'nin diğer cıva giderici ticari ürünlere kıyasla daha etkili olduğunu göstermiştir.

 

Polimer nedir?

 • Süper Emici Polimer
 • Sulu ortamda kendi ağırlığının 250 katını emme kapasitesine sahiptir.
 • Sondajda, atık suların arıtılmasında ve çevre iyileştirmede kullanılır
 • Lateks Polimer
 • Ürünün işlevini iyileştirerek elongasyonu ve geri kazanımı artırma amaçlı katkı maddesi olarak kullanılan özel polimerler

Bu polimerlerin özelliği nedir?

AMCOL polimer kimyası alanında geniş tecrübeye sahiptir

 

Başa dön

 

 

Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement