Tek yüz kalıplı perdeler

Uygulama detayı

 

VOLCLAY su yalıtım sistemleri çeşitli duvar ve perde tipleri üzerine uygulanabilir: tek yüz kalıplı perdeler, bitişik kazık yüzeyleri, süreksiz kazık yüzeyleri, püskürtme beton duvarlar. Püskürtme beton duvarlarda ürün doğrudan duvar yüzeyine uygulanabilir. VOLCLAY su yalıtım sistemleri duvar döşeme geçişlerinde eşik (topuk) üzerinden en az 250 mm bindirmeli olarak uygulanmalıdır.

 

VOLTEX / VOLTEX DS ürünleri üzerinde örgüsüz jeotekstil lifleri, üzerine taze beton döküldüğü zaman beton tarafından tutularak oldukça yüksek dayanımlı bir kabuk aderansı oluştururlar. Böylece uygulama sonrasında ürün ve beton yüzeyi arasında herhangi bir boşluk kalması engellenir. 

 

 

Şek. 1 Tek taraflı duvar 

 
Şekil 2. Sınır duvarı

Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement