Çift yüz kalıplı perdeler

 

VOLCLAY sistemleri, beton kalıpları çıkarıldıktan sonra dolgu yapılmadan önce beton yüzeyine çivi tabancası ile mekanik olarak sabitlenmelidir.

 

Geri dolgu en az %85 modifiye proktor yoğunluğunda sıkıştırılmalıdır.

 

Hem tek yüz hem de çift yüz kalıplı perde uygulamalarında, örgülü jeotekstil yüzeyi beton yüzeyi ile örtüşecek şekilde uygulama yapılmalıdır. Su yalıtımı uygulaması, döşemeden perdelere doğru yukarı yönde devam ettirilmelidir..

 

 

  

 

 

Asansör çukurları bir şev yüzeyini örten bir yapı ya da kazık yüzeyi gibi düşünülerek uygulama yapılmalıdır.

 

Asansöz çukuru seviyesinin yer altı su seviyesinin altında olma olasılığının yüksek olduğu göz önünde bulundurularak, yalıtım sisteminin güvenliğinin sağlanması için köşeler ve bindirme bölgeleri Bentoseal ile sağlamlaştırılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLTEX uygulanmadan önce kalıp tij delikleri rötresiz harç doldurulmalı ve üzerlerine BENTOSEAL macun tatbik edilmelidir.

Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement