VOLTEX DS®

Polietilen film membran ile güçlendirilmiş sodyum bentonit esaslı jeokompozit su yalıtımı

VOLTEX DS iki polipropilen jeotekstil arasına özel bir iğneleme yöntemiyle metrekarede en az 5 kilogram Volclay sodyum bentonit ilave edilmesi ve ikincil bir koruma olarak örgüsüz jeotekstil yüzeyine 0,2 mm kalınlığında polietilen film tabaka lamine edilmesiyle elde edilen bir su yalıtım jeokompozitidir. Bentonitin kapsüllenerek ve hapsedilmesini sağlayan iğneleme işlemi ile iki jeotekstil katmanı birleştirilerek ürünün hidrolik özelliklerinin homojenliği sağlanır.

 

VOLTEX DS tek yüz kalıp içerisine uygulanıp üzerine taze beton döküldüğü zaman, örgülü jeotekstil yüzeyinden geçerek dışarı çıkan örgüsüz jeotekstil lifleri ile taze beton harcı arasında mkeanik bir bağ oluşur (kabuk aderansı). Böylece VOLTEX DS, uygulama yüzeyine arada boşluk kalmayacak şekilde yapışır.

 

VOLTEX DS yapıların zemin üst kotu altında kalan bölümlerinde hem dikey hem de yatay yüzeyler için mükemmel bir su yalıtımı sağlar. VOLTEX DS'in tipik uygulamaları; tek veya çift yüz kalıplı perdeler, istinat perdeleri, döşeme altı ve temel yalıtımı, fore kazıklar ve arazi sınırı perdeleridir.

 

VOLTEX DS'in uygulanması son derece hızlı ve kolaydır. VOLTEX DS, her türlü hava koşulu altında, astar veya yapıştırıcılara gerek kalmadan beton yüzeyi ya da kalıp yüzeyi üzerine monte edilebilir. VOLTEX köşe ve dönüş ve geçişlerde kolayca kesilerek sonlandırılabilir. Sonuç; taze beton yüzeyine her zaman kendiliğinden yapışan çok tutarlı bir su yalıtım membrandır.

 

VOLTEX DS içme suyu ile kullanılabilirlik açısından Uluslararası NSF 61 standardı onayına sahiptir.

 

VOLTEX DS ve ilgili aksesuarları durgun su içerisinde veya su birikintileri bulunan yüzeylere uygulanmamalıdır. Yeraltı suları, güçlü asitler, yüksek seviyede alkali iyonlar içeriyor ve iletkenliği 2.500 µ mhos/cm ve üzerindeyse, ürün uygunluk testi yapılması için sahadan alınacak su numuneleri CETCO'ya gönderilmelidir. Yeraltı sularının aşırı kontamine olması veya nispeten yüksek tuz seviyesine sahip olması halinde VOLTEX CRDS kullanılması önerilmektedir.

Boyutlar ve paketleme:

  • 1,15x5m ebatlarında 35 ruloluk (rulo ağırlığı yaklaşık 35 Kg) standart paletler
  • 2,5x40m rulolar (yaklaşık 600 Kg)
  • 5x40m rulolar (yaklaşık 1.200Kg)

Microsoft European HQ Prague, Czech Republic 10,000m2 Voltex DS

Teknik Bilgiler
 Title
Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement