SWELLTITE®

Yüksek yoğunluklu polietilen jeomembran ile bütünleşik sodyum bentonit esaslı butil su yalıtım kompoziti (HDPE)

 

Text/HTML

SWELLTITE, yüksek hacimli polietilen filmle (HDPE) bileşik bentonit kompozitinden oluşan oldukça etkili bir su yalıtımıdır.

 

Bu kompozisyon bentonitin etkin su yalıtımı avantajları ile yağlı bir geomembranın delinmeye karşı gücünü ve direncini bir araya getirir.

 

SWELLTITE membranlı su yalıtım teknolojisinde gerçek bir ilerlemedir. Neredeyse mükemmel bir montaj gerektiren diğer membran sistemlerinden farklı olarak SWELLTITE'nin etkin bentonit kompoziti genleşebilir ve tesisteki bütün kusurları veya membrandaki ufak perforasyonları kapatabilir. SWELLTITE 2,3 mm kalınlığında üretilir ve projeciye, müteahhite ve mülk sahibine tek tip malzeme uygulaması sağlar. Bu kompozit yüksek hacimli 0,3 mm polietilen geomembran ve 2 mm bentonit kompoziti ile yapışkanlı şeffaf tek kullanımlık kağıttan oluşur. SWELLTITE neredeyse sıfır Uçucu Organik Bileşik içerir ve neredeyse her türlü hava koşulunda beton üzerine doğrudan monte edilebilir.

 

SWELLTITE su ile sulandırıldıkran sonra monolitik bir membran oluşturarak çalışır. Sulandıktan sonra beton kuru halindeki hacminin 15 katı kadar genleşir. Basınca maruz kaldığında, yoğun ve aşılmaz bir su yalıtım membranı oluşturularak bu genleşme kontrol altına alınır.

 

Bentonit kompozitinin genleşme hareketi ile yerleşimden, büzülmeden veya sismik hareketler gibi normalde kontrol altına alınamayan sorunlardan dolayı betonda meydana gelen küçük çatlaklar kapatılabilir.

 

SWELLTITE hem dikey hem yatay yeraltı yüzeyleri için hem de çatılar için tasarlanmıştır.

 

Tipik yeraltı uygulamaları arasında tek taraflı kalıp duvarlar, beton bloklu bodrum duvarları, yeraltı çatıları ve tüneller yer alır.

 

Yer seviyesinin üstündeki tipik uygulamalar arasında kapalı otopark tavanları ve teraslar yer alır. Buna ek olarak SWELLTITE iç mekanlarda, makine odalarının zeminlerinde, mutfak ve laboratuar zeminlerinde kullanılabilir. Sürekli veya aralıklı hidrostatik basınca maruz kalan yapılar kullanım dahilindedir. Çatı üzerine, SWELLTITE membran en az 75 mm beton kaplama veyahut modifiye proktorun %85i oranında sıkıştırılmış toprak gerektirir.

 

Uygulamalar

  • Düşey veya yatay yeraltı yapıları, beton istinat duvarları, yeraltı çatıları ve üstü açık tüneller ya da kazılı tüneller.
  • Otopark, teras vb. çatıları.
  • Sürekli veya aralıklı olarak su seviyesi düşük olan yapılardaki uygulamalar.

Bentonit ve butil su yalıtım sistemi

 

Veri Listeleri
 Title
Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement