WATERSTOP RX®

Beton birleşmelerin su yalıtımını sağlama amaçlı doğal sodyum bentonit nem genleşme halatı

 

WATERSTOP RX, beton birleşmelerinden su geçişini durdurmak için tasarlanmış doğal sodyum bentonit halattır, su ile temas ettiğinde genleşerek aşılmaz sızdırmazlık sağlar. WATERSTOP RX'in etkililik anahtarı içerdiği %75 Sodyum bentonite dayanır, bu içerik kendine has bir sızdırmazlık sağlayarak betondaki boşlukları ve çatlakları doldurur.

 

WATERSTOP RX es etkin bir su geçirmezlik maddesi olup geleneksel PVC contaların yerini almak üzere tasarlanmıştır, geleneksel yöntemin gerektirdiği belirli işlemleri ve özel parçaları, örneğin kaynağı ortadan kaldırır.

 

Yeni veya mevcut betonlardaki hem dikey hem de yatay beton contaları, düzensiz yüzeyler ve borular, boru tesisatları gibi geçiş elemanlarının çevresi uygulamalar dahilindedir.

 

WATERSTOP RX hem sürekli hem de aralıklı hidrostatik basınç ile çalışır. her yanından en az 75 mm (RX101) tabaka ile betonarmede kullanılmak üzere tasarlanmıştır, farklı bölümlerde olası uygulamaları kapsama amacıyla CETCO çeşitli WATERSTOP RX formatları sunar:

  • RX-101, 20x25mm dikdörtgen bölüm, 30 ml kasalar
  • RX-102, 19,5x9,5mm yarı daire bölüm, 61 ml kasalar
  • RX-103, 15x10mm dikdörtgen bölüm, 73 mm kasalar

Conta yüzeye metal ağ veya yapıştırıcı ile sabitlenerek montaj gerçekleştirilir.

 

Junta Watestop

Waterstop RX se expande y se injecta en las coqueras y nidos de grava


Waterstop RX:

Genleşerek boşluklara ve çakıl yuvalara enjekte edilir.

Copyright 2024 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement